ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις icon

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Η εταιρεία πρέπει να διατηρεί εγγεγραμμένο γραφείο στη Δημοκρατία το οποίο δεν μπορεί να είναι ταχυδρομική θυρίδα. Στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας αποστέλλονται όλες οι κοινοποιήσεις και ειδοποιήσεις π.χ. επιστολές από τον Έφορο Εταιρειών, διατηρούνται τα διάφορα μητρώα (π.χ μελών, διευθυντών, επιβαρύνσεων κτλ) και άλλα έγγραφα, όπως απαιτείται και προνοείται από τον περί Εταιρειών Νόμο. 

Η κοινοποίηση της διεύθυνσης του εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας γίνεται με το έντυπο ΗΕ2 ταυτόχρονα με την υποβολή του αιτήματος σύστασης εταιρείας. Η κοινοποίηση της αλλαγής της διεύθυνσης του εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας γίνεται με την υποβολή του εντύπου ΗΕ2 εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την αλλαγή της. 

Σημειώνεται ότι η διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου δημοσιεύεται στο ηλεκτρονικό μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.

 

 

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top