ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Έναρξη Εταιρείας

Ξεκινάτε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία; Εδώ θα βρείτε βήμα προς βήμα οδηγό για τη σύσταση εταιρείας, τη μεταφορά έδρας εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας καθώς και τη διασυνοριακή συγχώνευση μέσω της οποίας προκύπτει κυπριακή εταιρεία.

Λειτουργία Εταιρείας

Μία εταιρεία, μετά τη σύσταση της στον Έφορο Εταιρειών, οφείλει να τηρεί επικαιροποιημένο το μητρώο της κοινοποιώντας οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία της καθώς και να συμμορφώνεται με τις ετήσιες υποχρεώσεις της εντός του χρονικού περιθωρίου το οποίο ορίζεται στον περί Εταιρειών Νόμο.

Τερματισμός και Επαναφορά Εταιρείας

Μία εταιρεία, μπορεί να παύσει τις εργασίες της στην Κυπριακή Δημοκρατία είτε μέσω εκούσιας διαγραφής, διασυνοριακής συγχώνευσης, μεταφοράς έδρας εκτός της Δημοκρατίας, είτε λόγω ακούσιας διαγραφής της από τον Έφορο Εταιρειών επειδή δεν ήταν συμμορφούμενη με τις εκ τού «περί εταιρειών» Νόμου υποχρεώσεις της π.χ. καταχώριση ετήσιων εκθέσεων. Παρόλα αυτά, ακόμα και μετά τη διαγραφή της από το μητρώο τού Εφόρου Εταιρειών, είναι δυνατή η επαναφορά τής εταιρείας.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top