ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Αρχική Σελίδα  /  Επιχειρηματικές Οντότητες  /  Εταιρεία  /  Κύκλος Ζωής Εταιρείας  /  Έναρξη Εταιρείας  /  Οδηγός   /  Διασυνοριακή συγχώνευση μέσω της οποίας προκύπτει κυπριακή εταιρεία
Οδηγός  icon

Οδηγός

Διασυνοριακή συγχώνευση μέσω της οποίας προκύπτει κυπριακή εταιρεία

Κάθε εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο μπορεί να συμμετέχει σε διασυνοριακή συγχώνευση με εξαίρεση τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση και τις εταιρείες που είναι υπό εκκαθάριση.

Η διασυνοριακή συγχώνευση είναι η συγχώνευση εταιρειών που έχουν συσταθεί σε κράτη μέλη εντός της κοινότητας ή εντός του ευρύτερου οικονομικού χώρου, νοουμένου ότι τουλάχιστον δύο από τις εταιρείες αυτές διέπονται από νόμο διαφορετικών κρατών μελών.

Η διασυνοριακή συγχώνευση μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους ως ακολούθως:

  1. δια απορροφήσεως όταν μία ή περισσότερες εταιρείες διαλύονται, χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση και κατά τη διάλυσή τους μεταβιβάζουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού σε άλλη προϋπάρχουσα εταιρεία – την απορροφώσα εταιρεία
  2. δια συστάσεως όταν δύο ή περισσότερες εταιρείες διαλύονται χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση και κατά τη διάλυσή τους μεταβιβάζουν όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία σε νέα εταιρεία την οποία συνιστούν.
  3. δια αποκτήσεως όταν μία εταιρεία διαλύεται χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση και, κατά τη διάλυσή της μεταβιβάζει όλα της τα περιουσιακά στοιχεία στην εταιρεία που κατέχει όλους τους τίτλους ή μερίδια του εταιρικού της κεφαλαίου.

Όταν αποφασίσετε να προχωρήσετε σε διασυνοριακή συγχώνευση εταιρειών με έναν από τους πιο πάνω τρόπους και η εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση είναι η κυπριακή θα πρέπει να ακολουθηθεί η πιο κάτω διαδικασία:

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top