ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Διασυνοριακή συγχώνευση μέσω της οποίας προκύπτει κυπριακή εταιρεία

Καταχώριση διατάγματος ολοκλήρωσης της διασυνοριακής συγχώνευσης

Αφότου εκδοθεί το διάταγμα δικαστηρίου ολοκλήρωσης της διασυνοριακής συγχώνευσης, κάθε συγχωνευόμενη κυπριακή εταιρεία καταχωρεί το εν λόγω διάταγμα διά χειρός/ ταχυδρομείου καθώς και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο deptcomp@drcor.mcit.gov.cy ή skyprianou@drcor.mcit.gov.cy. Το διάταγμα θα πρέπει να συνοδεύεται από :

  • την ανακοίνωση διασυνοριακής συγχώνευσης (όπου αναφέρεται η ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης) στην ελληνική γλώσσα και 
  • το τέλος των είκοσι ευρώ (€20). Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας τότε θα πρέπει να καταβάλετε επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20). Τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης προκύπτει σύσταση νέας εταιρείας στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέπει πέραν των πιο πάνω να ακολουθηθεί η διαδικασία σύστασης εταιρείας και αντίγραφο του διατάγματος δικαστηρίου να επισυνάπτεται με το ιδρυτικό έγγραφο της νέας εταιρείας

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της καταχώρισης του διατάγματος δικαστηρίου, ο Έφορος Εταιρειών προβαίνει στη:

  • δημοσίευση της ανακοίνωσης ολοκλήρωσης της διασυνοριακής συγχώνευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και
  • στην έκδοση πιστοποιητικού συγχώνευσης στην περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης διά συστάσεως ή στην έκδοση πιστοποιημένου ιδρυτικού και καταστατικού μαζί με το διάταγμα (στην περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης διά απορροφήσεως ή αποκτήσεως). Παράλληλα, ο Έφορος Εταιρειών αποστέλλει ειδοποίηση στις αρμόδιες αρχές των εμπλεκόμενων χωρών αναφορικά με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top