ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μεταφορά έδρας στην Κυπριακή Δημοκρατία

Προσωρινό Πιστοποιητικό Συνέχειας

Όταν ο Έφορος ικανοποιηθεί ότι τα έγγραφα τα οποία κατατέθηκαν με την αίτηση είναι σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, τα καταχωρεί και πιστοποιεί ότι η εταιρεία είναι προσωρινά εγγεγραμμένη ως συνεχίζουσα στη Δημοκρατία από την ημερομηνία εγγραφής, εκδίδει το προσωρινό πιστοποιητικό συνέχειας, και δημοσιεύει τη μεταφορά της στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από την ημερομηνία ισχύος τού προσωρινού πιστοποιητικού συνέχειας από τον Έφορο, η εταιρεία θεωρείται ότι είναι νομικό πρόσωπο που συστάθηκε δυνάμει τού περί Εταιρειών Νόμου, προσωρινά εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία, υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και είναι ικανή να ασκεί όλες τις εξουσίες μιας εταιρείας που είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο.

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιούν τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων εταιρείας.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top