ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μεταφορά έδρας στην Κυπριακή Δημοκρατία

Υποβολή αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού συνέχειας

Η αλλοδαπή εταιρεία έχει διορία μέχρι έξι (6) μήνες (με δικαίωμα παράτασης ακόμα τρεις (3) σε περίπτωση εύλογης αιτίας) από την ημερομηνία έκδοσης τού πιστοποιητικού προσωρινής εγγραφής να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών, δια χειρός/ταχυδρομείου, τo έντυπο υποβολής πρόσθετων στοιχείων αλλοδαπής εταιρείας για συνέχισή της στη Δημοκρατία (έντυπο ΜΕ4). Το έντυπο ΜΕ4 θα πρέπει να συνοδεύεται από:

  • πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο από την αρμόδια αρχή της χώρας ή δικαιοδοσίας αρχικής σύστασης της εταιρείας ότι έχει παύσει να είναι εγγεγραμμένη στην εν λόγω χώρα ή δικαιοδοσία ∙
  • οποιοδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει ότι η εν λόγω εταιρεία έχει παύσει να είναι εγγεγραμμένη στη χώρα ή δικαιοδοσία σύστασής της ∙
  • προσωρινό πιστοποιητικό συνέχειας στην Κυπριακή Δημοκρατία ∙
  • το τέλος των είκοσι ευρώ (€20). Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας θα πρέπει να καταβάλετε επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20).Το τέλος είναι πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του εν λόγω εντύπου για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, έχει τεθεί σε εφαρμογή το ανασχεδιασμένο έντυπο ΜΕ4.  

 

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top