ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μεταφορά έδρας στην Κυπριακή Δημοκρατία

Υποβολή αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού συνέχειας

Η αλλοδαπή εταιρεία έχει διορία μέχρι έξι (6) μήνες (με δικαίωμα παράτασης ακόμα τρεις (3) σε περίπτωση εύλογης αιτίας) από την ημερομηνία έκδοσης τού πιστοποιητικού προσωρινής εγγραφής να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών δια χειρός/ταχυδρομείου, τη δήλωση αλλοδαπής εταιρείας (ΜΕ4). Η δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

  • πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο από την αρμόδια αρχή της χώρας ή δικαιοδοσίας αρχικής σύστασης της εταιρείας ότι έχει παύσει να είναι εγγεγραμμένη στην εν λόγω χώρα ή δικαιοδοσία
  • οποιοδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει ότι η εν λόγω εταιρεία έχει παύσει να είναι εγγεγραμμένη στη χώρα ή δικαιοδοσία σύστασής της
  • προσωρινό πιστοποιητικό συνέχειας στην Κυπριακή Δημοκρατία
  • το τέλος των είκοσι ευρώ (€20). Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας θα πρέπει να καταβάλετε το επιπρόσθετο τέλος των εκατό ευρώ (€100).Τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, τίθεται σε εφαρμογή το νέο έντυπο ΜΕ4, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου εντύπου ΜΕ4.  

 

Σχετικό Υλικό

Your Europe

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top