ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Τι είναι η Εταιρεία; icon

Τι είναι η Εταιρεία;

Εταιρεία είναι ένα νομικό πρόσωπο που ιδρύεται με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο (Κεφ 113) για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε νόμιμης εργασίας. Έχει ανεξάρτητη νομική οντότητα, είναι δηλαδή, ξεχωριστό πρόσωπο από τα άτομα που την ιδρύουν ή τη διευθύνουν. Συνεπώς, τα μέλη της εταιρείας δεν είναι προσωπικά υπεύθυνα για τα χρέη ή τις άλλες υποχρεώσεις της εταιρείας και δεν μπορούν να εναχθούν από τους πιστωτές της εταιρείας.

Μια εταιρεία μπορεί να έχει πέντε (5) εναλλακτικές μορφές.

Για πληρέστερη ενημέρωση ανατρέξτε στις συναφείς υποχρεώσεις μίας εταιρείας.

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top