ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο επιχειρηματικής οντότητας icon

Επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο επιχειρηματικής οντότητας

Επιθυμείτε να ξεκινήσετε επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία; Δείτε πιο κάτω συγκριτικό πίνακα με τα διάφορα είδη επιχειρηματικών οντοτήτων που μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με τους σκοπούς και τις περιστάσεις σας.

  Εταιρεία Συνεταιρισμός Εμπορική Επωνυμία Ευρωπαϊκή Εταιρεία Τόπος Εργασίας Αλλοδαπής Εταιρείας
Κόστος Εγγραφής
 • €165 σε περίπτωση εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο ή
 • €235 σε περίπτωση εταιρείας χωρίς μετοχικό κεφάλαιο
€120 €80 αναλόγως του είδους σύστασης (νέας, μητρικής, θυγατρικής κ.α.) κυμαίνεται από €20 μέχρι €145 €380
Προσωπική Ευθύνη περιορισμένη ευθύνη των μελών της εταιρείας απεριόριστη ευθύνη των ομόρρυθμων συνεταίρων (από κοινού υπεύθυνοι για τα χρέη και τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού) και μέχρι του ποσού που έχουν συνεισφέρει ως κεφάλαιο του συνεταιρισμού ή περιουσία για τους ετερόρρυθμους συνεταίρους απεριόριστη ευθύνη του ιδιοκτήτη της εμπορικής επωνυμίας περιορισμένη ευθύνη των μελών της εταιρείας ανάλογα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της χώρας σύστασης
Υποχρεώσεις μετά την εγγραφή
 • καταχώριση Ετήσιας Έκθεσης,
 • καταβολή ετήσιου τέλους €350,
 • ενημέρωση Εφόρου σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία της εταιρείας
 • ενημέρωση Εφόρου σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία του συνεταιρισμού,
 • καταχώριση ετήσιας έκθεσης (σε περίπτωση συνεταίρου που είναι εταιρεία)
 • ενημέρωση σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία της εμπορικής επωνυμίας
 • καταχώριση Ετήσιας Έκθεσης,
 • καταβολή ετήσιου τέλους €350,
 • ενημέρωση Εφόρου σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία της εταιρείας
 • καταχώριση οικονομικών καταστάσεων,
 • καταβολή ετήσιου τέλους €350,
 • ενημέρωση Εφόρου σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία του τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας
Διοίκηση το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ένας ή συνδυασμός των συνεταίρων που τον απαρτίζουν, ως εκάστοτε συμφωνείται ο ιδιοκτήτης της εμπορικής επωνυμίας το διοικητικό όργανο στην περίπτωση μονιστικού συστήματος διοίκησης και το διοικητικό/εποπτικό όργανο στην περίπτωση δυαδικού συστήματος το διοικητικό συμβούλιο ή/και το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που εκπροσωπεί την αλλοδαπή εταιρεία στην Κυπριακή Δημοκρατία
Ιδιοκτησία
 • μέχρι 50 μέλη στην ιδιωτική εταιρεία,
 • απεριόριστος αριθμός μελών στην δημόσια εταιρεία
μέχρι 100 συνέταιροι ένας ιδιοκτήτης απεριόριστος αριθμός μελών ανάλογα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της χώρας σύστασης
Φορολογία 12,5% επί των εισοδημάτων της εταιρείας δεν υπόκειται σε φορολογία δεν υπόκειται σε φορολογία 12,5% επί των εισοδημάτων της ευρωπαϊκής εταιρείας 12,5% επί των εισοδημάτων του τόπου εργασίας της αλλοδαπής εταιρείας
  Έναρξη Εταιρείας Έναρξη Συνεταιρισμού Έναρξη Εμπορικής Επωνυμίας Έναρξη Ευρωπαϊκής Εταιρείας Έναρξη Τόπου Εργασίας Αλλοδαπής
go to top