ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση μητρώου Παραλήπτη/ Παραλήπτη - Διαχειριστή

Λογαριασμός Εισπράξεων και Πληρωμών

Κάθε παραλήπτης ή παραλήπτης/ διαχειριστής της περιουσίας εταιρείας οφείλει κάθε έξι (6) μήνες σε περίπτωση διορισμού του μέσω πιστωτή ή δώδεκα (12) μήνες σε περίπτωση διορισμού του μέσω δικαστηρίου, να παραδίδει στον Έφορο Εταιρειών λογαριασμό εισπράξεων και πληρωμών.

Ο λογαριασμός εισπράξεων και πληρωμών υποβάλλεται εντός ενός (1) μηνός ή δύο (2) μηνών από τη λήξη της πιο πάνω περιόδου αντίστοιχα και δείχνει τις εισπράξεις και τις πληρωμές του παραλήπτη ή παραλήπτη/διαχειριστή κατά τη διάρκεια της σχετικής εξάμηνης ή δωδεκάμηνης περιόδου.

Καταχώριση Λογαριασμού Εισπράξεων και Πληρωμών

Η καταχώριση λογαριασμού εισπράξεων και πληρωμών γίνεται με την υποβολή του εντύπου λογαριασμού εισπράξεων και πληρωμών παραλήπτη/διαχειριστή (έντυπο ΗΕ37), δια χειρός/ταχυδρομείου, καταβάλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20). Για επίσπευση της διαδικασίας καταβάλλεται το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20). Τα πιο πάνω τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς ή με επιταγή ή με αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή. Για τη διαδικασία καταχώρισης του εντύπου με επίσπευση, καταβάλλεται το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20).

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση το λογαριασμού εισπράξεων και πληρωμών και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top