ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Τερματισμός και Επαναφορά Εταιρείας  icon

Τερματισμός και Επαναφορά Εταιρείας

Μία εταιρεία, μπορεί να παύσει τις εργασίες της στην Κυπριακή Δημοκρατία λόγω εκούσιας διαγραφής ή διασυνοριακής συγχώνευσης ή μεταφοράς έδρας εκτός τής Δημοκρατίας ή λόγω ακούσιας διαγραφής της από τον Έφορο Εταιρειών λόγω μη συμμόρφωσης της με τις εκ τού Νόμου υποχρεώσεις της (π.χ. καταχώριση ετήσιων εκθέσεων). 

Ακολούθως τής εκούσιας ή ακούσιας διαγραφής της, μία εταιρεία μπορεί να επαναφερθεί στο μητρώο Εταιρειών.

Ο τερματισμός της εταιρείας σας μπορεί να διεκπεραιωθεί γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Εφόρου Εταιρειών, υποβάλλοντας το αίτημα διαγραφής της ηλεκτρονικά.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top