ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Αρχική Σελίδα  /  Επιχειρηματικές Οντότητες  /  Εταιρεία  /  Κύκλος Ζωής Εταιρείας  /  Τερματισμός και Επαναφορά Εταιρείας   /  Οδηγός   /  Διασυνοριακή Συγχώνευση μέσω της οποίας η Κυπριακή εταιρεία είναι η απορροφούμενη
Οδηγός  icon

Οδηγός

Διασυνοριακή Συγχώνευση μέσω της οποίας η Κυπριακή εταιρεία είναι η απορροφούμενη

Η διασυνοριακή συγχώνευση είναι η συγχώνευση εταιρειών που έχουν συσταθεί σε κράτη μέλη εντός της κοινότητας ή εντός τού ευρύτερου οικονομικού χώρου, νοουμένου ότι τουλάχιστον δύο από τις εταιρείες αυτές διέπονται από νόμο διαφορετικών κρατών μελών.

Κάθε εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο μπορεί να συμμετέχει σε διασυνοριακή συγχώνευση με εξαίρεση τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση και τις εταιρείες που είναι υπό εκκαθάριση.

Η διασυνοριακή συγχώνευση μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους ως ακολούθως:

  1. δια απορροφήσεως όταν μία ή περισσότερες εταιρείες διαλύονται, χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση και κατά τη διάλυσή τους μεταβιβάζουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού σε άλλη προϋπάρχουσα εταιρεία – την απορροφώσα εταιρεία ∙
  2. δια συστάσεως όταν δύο ή περισσότερες εταιρείες διαλύονται χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση και κατά τη διάλυσή τους μεταβιβάζουν όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία σε νέα εταιρεία την οποία συνιστούν ∙ ή
  3. δια αποκτήσεως όταν μία εταιρεία διαλύεται χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση και, κατά τη διάλυσή της μεταβιβάζει όλα της τα περιουσιακά στοιχεία στην εταιρεία που κατέχει όλους τους τίτλους ή μερίδια τού εταιρικού της κεφαλαίου.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο διασυνοριακής συγχώνευσης που θα επιλέξετε να προχωρήσετε, όταν η Κυπριακή εταιρεία είναι η απορροφούμενη θα πρέπει να ακολουθηθεί η πιο κάτω διαδικασία:

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top