ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Διασυνοριακή Συγχώνευση μέσω της οποίας η Κυπριακή εταιρεία είναι η απορροφούμενη

Ενημέρωση τού Εφόρου Εταιρειών για ολοκλήρωση της διαδικασίας

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διασυνοριακής συγχώνευσης στο κράτος μέλος ή στο κράτος του ευρύτερου οικονομικού χώρου, η αρμόδια αρχή της απορροφώσας/ αποκτώσας/ νεοσυσταθείσας εταιρείας αποστέλλει επιστολή ή πιστοποιητικό βεβαίωσης ότι η διασυνοριακή συγχώνευση ολοκληρώθηκε.

Ακολούθως, ο Έφορος Εταιρειών προβαίνει στη διαγραφή από το μητρώο εταιρειών της κυπριακής απορροφούμενης εταιρείας και δημοσιεύει τη διαγραφή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

 

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top