ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Διασυνοριακή Συγχώνευση μέσω της οποίας η Κυπριακή εταιρεία είναι η απορροφούμενη

 Έγκριση στη γενική συνέλευση και έκδοση διατάγματος δικαστηρίου

Παράλληλα με την πιο πάνω καταχώριση στο μητρώο εταιρειών, καθεμιά από τις συγχωνευόμενες εταιρείες ετοιμάζει έκθεση συμβούλων και έκθεση ανεξαρτήτου εμπειρογνώμονα οι οποίες τίθενται στη διάθεση των μελών τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης που θα εγκρίνει τη διασυνοριακή συγχώνευση.

Εφόσον το σχέδιο της διασυνοριακής συγχώνευσης εγκριθεί από τα μέλη κατά τις γενικές συνελεύσεις της κάθε μίας από τις υπό συγχώνευση εταιρείες, κάθε κυπριακή εταιρεία καταχωρεί αίτηση στο αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο της επαρχίας όπου βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο της. Όταν εκδοθεί το διάταγμα αυτό αποστέλλεται στην απορροφώσα/αποκτώσα/νεοσυσταθείσα εταιρεία κράτους μέλους ή του ευρύτερου οικονομικού χώρου.

Ταυτόχρονα της αίτησης δικαστηρίου, οι υπό συγχώνευση εταιρείες που έχουν συσταθεί σε κράτη μέλη εντός της κοινότητας ή εντός τού ευρύτερου οικονομικού χώρου εξασφαλίζουν πιστοποιητικό προ-συγχώνευσης το οποίο αποστέλλουν στην απορροφώσα/αποκτώσα/νεοσυσταθείσα εταιρεία κράτους μέλους ή του ευρύτερου οικονομικού χώρου.

Όταν παραληφθούν τα εν λόγω πιστοποιητικά προ-συγχώνευσης, η απορροφώσα/αποκτώσα/νεοσυσταθείσα εταιρεία κράτους μέλους ή του ευρύτερου οικονομικού χώρου καταχωρεί αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο, όπου βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο της, για έκδοση διατάγματος με βάση το οποίο  εγκρίνεται η ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top