ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μεταφορά Έδρας εκτός της Δημοκρατίας

Πριν τη μεταφορά έδρας εταιρείας εκτός της Δημοκρατίας

Εταιρεία η οποία συστάθηκε εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορεί να μεταφέρει την έδρα της εκτός της Δημοκρατίας με σκοπό να συνεχίσει να λειτουργεί υπό το καθεστώς της χώρας αυτής χωρίς να διαλυθεί.

Ωστόσο, για να γίνει αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι η νομοθεσία της χώρας στην οποία θα επιλέξετε να μεταφέρετε την έδρα της εταιρείας σας, να επιτρέπει τη μεταφορά και το ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο της εταιρείας αυτής να επιτρέπει τη δυνατότητα συνέχισής της υπό το νομικό καθεστώς άλλης εγκεκριμένης χώρας ή δικαιοδοσίας.

Για να προβείτε στη μεταφορά έδρας εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρέπει να εξασφαλίσετε τη συγκατάθεση του Εφόρου Εταιρειών ούτως ώστε να υποβάλετε αίτηση προς την αρμόδια αρχή της χώρας που επιλέξατε να μεταφέρετε την έδρα της εταιρείας σας και να προχωρήσετε με τη διαγραφή της από το μητρώο εταιρειών.

 

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top