ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Ακούσια Διαγραφή Εταιρείας

Διαγραφή λόγω παράληψης καταβολής ετήσιου τέλους

Όταν εταιρεία παραλείψει να καταβάλει το ετήσιο τέλος για περίοδο ενός (1) έτους, από την ημερομηνία που αυτό καθίσταται πληρωτέο, ο Έφορος Εταιρειών δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα ειδοποίηση και αποστέλλει στην εταιρεία ταχυδρομικώς επιστολή με την οποία την ενημερώνει ότι μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της δημοσίευσης, το όνομα της εταιρείας θα διαγραφεί από το μητρώο εταιρειών.

Μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της δημοσίευσης, εκτός εάν υποβληθεί ένσταση στη διαγραφή της ή η εταιρεία προβεί στην πληρωμή τού ετήσιου τέλους και των σχετικών επιβαρύνσεων, η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο, και επικαιροποιείται το ηλεκτρονικό μητρώο της στον Έφορο Εταιρειών.

 

 

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top