ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Ακούσια Διαγραφή Εταιρείας

Διαγραφή μη ενεργούς εταιρείας

Όταν ο Έφορος Εταιρειών έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι εταιρεία δεν διεξάγει εργασία ή δεν λειτουργεί, της αποστέλλει επιστολή στο εγγεγραμμένο γραφείο της ταχυδρομικώς.

Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν ανταποκριθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία αποστολής της επιστολής, ο Έφορος εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών αποστέλλει στην εταιρεία δεύτερη επιστολή με την οποία δίνεται περαιτέρω προθεσμία ενός (1) μηνός για να απαντήσει.

Εάν η εταιρεία δεν απαντήσει εντός της καθορισμένης προθεσμίας που δίνεται στη δεύτερη επιστολή τού Εφόρου Εταιρειών, ο Έφορος προβαίνει σε δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα ειδοποίησης ότι μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης η εταιρεία θα διαγραφεί από το μητρώο εταιρειών.

Μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης, εκτός εάν υποβληθεί ένσταση στη διαγραφή της, η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο και η διαγραφή της δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα, ενώ παράλληλα επικαιροποιείται το ηλεκτρονικό μητρώο της στον Έφορο Εταιρειών.

 

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top