ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Ακούσια Διαγραφή Εταιρείας

Τι συμβαίνει μετά τη διαγραφή

Με τη διαγραφή από το μητρώο τού Εφόρου Εταιρειών, η εταιρεία διαλύεται και ολόκληρη η περιουσία καθώς και τα δικαιώματα που κατείχε πριν από τη διάλυσή της (εκτός από περιουσία που κατέχεται από την εταιρεία με εμπίστευμα για άλλο πρόσωπο), θεωρείται αδέσποτη και ανήκει ανάλογα στη Δημοκρατία.

Η ευθύνη, αν υπάρχει, των συμβούλων, οποιουδήποτε αξιωματούχου και οποιουδήποτε μέλους της εταιρείας συνεχίζεται και μετά τη διαγραφή της και δύναται να εκτελεστεί ως η εταιρεία να μην είχε διαλυθεί.

Αν εταιρεία ή οποιοδήποτε μέλος ή πιστωτής αισθάνεται δυσαρεστημένος από τη διαγραφή μιας εταιρείας, ή όποιος έχει υποστεί ζημιά από τις πράξεις της εν λόγω εταιρείας πριν τη διαγραφή της, μπορεί, με αίτηση στο Δικαστήριο, να ζητήσει την επαναφορά της μέχρι και 20 χρόνια από την ημερομηνία διαγραφής της εταιρείας αυτής.

 

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top