ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Εκούσια Διαγραφή Εταιρείας

Υποβολή αίτησης διαγραφής

Μία εταιρεία η οποία έπαυσε να διεξάγει εργασίες, ή δεν διεξήγαγε ποτέ εργασίες δύναται να υποβάλει αίτημα για διαγραφή της από το μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.

Προτού προβείτε στην υποβολή αιτήματος διαγραφής και δεδομένου ότι μπορεί να σταματήσει η διαδικασία διαγραφής από τρίτους κατόπιν υποβολής σχετικής ένστασης, παροτρύνεστε όπως βεβαιωθείτε ότι έχετε εκπληρώσει:

  • τις υποχρεώσεις σας προς το Τμήμα Φορολογίας,
  • τις υποχρεώσεις σας προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
  • τις υποχρεώσεις σας προς τους πιστωτές σας, 
  • δεν έχει εκδοθεί απαγορευτικό διάταγμα εναντίον της εταιρείας σας, και
  • έχετε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σας που προκύπτουν από τον περί Εταιρειών Νόμο (π.χ. καταχώριση ετήσιας έκθεσης). 

Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο αίτησης διαγραφής εταιρείας (έντυπο ΗΕ60), μέσω τού συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης τού Εφόρου Εταιρειών ή διά χειρός/ ταχυδρομείου, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20).

Ανάλογα με τον τρόπο υποβολής τού εντύπου, τα τέλη μπορούν να καταβληθούν:

  • με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής∙
  • τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή, σε περίπτωση υποβολής διά χειρός/ταχυδρομείου.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το νέο έντυπο ΗΕ60 το οποίο αντικατέστησε την επιστολή. 

 

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις, για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Κατόπιν διεκπεραίωσης του αιτήματος για διαγραφή της εταιρείας, ο Έφορος Εταιρειών νοουμένου ότι έχει ικανοποιηθεί από τα υπό αναφορά στοιχεία, προβαίνει σε δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα ειδοποίησης ότι μετά την πάροδο των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης, η εταιρεία θα διαγραφεί.

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί να αποσύρει την αίτηση για διαγραφή, μπορεί να υποβάλει το έντυπο ΗΕ61, πριν τη λήξη της τρίμηνης προθεσμίας από την ειδοποίηση που δημοσιεύει ο Έφορος Εταιρειών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αποστέλλει στην εταιρεία. 

Μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης, εκτός εάν υποβληθεί ένσταση στη διαγραφή της, η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο και η διαγραφή της δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα, ενώ παράλληλα επικαιροποιείται το ηλεκτρονικό μητρώο της στον Έφορο Εταιρειών.

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί την έκδοση Πιστοποιητικού Διαγραφής της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων / πιστοποιητικών εταιρείας.

 

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top