ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Οδηγός  icon

Οδηγός

Εκούσια Διαγραφή Εταιρείας

Υποβολή αίτησης διαγραφής

Μία εταιρεία η οποία έπαυσε να διεξάγει εργασίες, ή δεν διεξήγαγε ποτέ εργασίες δύναται να υποβάλει αίτημα για διαγραφή της από το μητρώο τού Εφόρου Εταιρειών.

Προτού προβείτε στην υποβολή αιτήματος διαγραφής και δεδομένου ότι μπορεί να σταματήσει η διαδικασία διαγραφής από τρίτους κατόπιν υποβολής σχετικής ένστασης, παροτρύνεστε όπως βεβαιωθείτε ότι έχετε εκπληρώσει:

  • τις υποχρεώσεις σας προς το Τμήμα Φορολογίας,
  • τις υποχρεώσεις σας προς το Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
  • τις υποχρεώσεις σας προς τους πιστωτές σας, 
  • δεν έχει εκδοθεί απαγορευτικό διάταγμα εναντίον της εταιρείας σας, και
  • έχετε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σας που προκύπτπουν από τον περί Εταιρειών Νόμο (π.χ. καταχώριση ετήσιας έκθεσης). 

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση διαγραφής μίας εταιρείας με επιστολή, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης του Εφόρου Εταιρειών ή διά χειρός/ ταχυδρομείου. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • όνομα και αριθμό εταιρείας,
  • τους λόγους διαγραφής της εταιρείας,
  • ότι η εταιρεία δεν έχει καθόλου υποχρεώσεις ή περιουσιακά στοιχεία,
  • υπογραφή συμβούλου.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης, για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Κατόπιν διεκπεραίωσης του αιτήματος των συμβούλων για διαγραφή της εταιρείας, ο Έφορος Εταιρειών νοουμένου ότι έχει ικανοποιηθεί από τα υπό αναφορά στοιχεία, προβαίνει σε δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα ειδοποίησης ότι μετά την πάροδο των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης, η εταιρεία θα διαγραφεί.

Μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης, εκτός εάν υποβληθεί ένσταση στη διαγραφή της, η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο και η διαγραφή της δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα, ενώ παράλληλα επικαιροποιείται το ηλεκτρονικό μητρώο της στον Έφορο Εταιρειών.

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί την έκδοση Πιστοποιητικού Διαγραφής της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων / πιστοποιητικών εταιρείας .

η-καταχώριση διαγραφής 

Σχετικό Υλικό

Your Europe

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top