ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Εκκαθάριση Εταιρείας

Εκούσια εκκαθάριση εταιρείας μέσω δικαστηρίου

Μία εταιρεία δύναται να εκκαθαριστεί μέσω δικαστηρίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • η εταιρεία έχει αποφασίσει με ειδικό ψήφισμα όπως η εταιρεία εκκαθαριστεί από το Δικαστήριο;
  • γίνεται παράλειψη της παράδοσης στον Έφορο Εταιρειών της θέσμιας έκθεσης ή της σύγκλησης θέσμιας συνέλευσης;
  • η εταιρεία δεν αρχίζει τις εργασίες της μέσα σε ένα έτος από τη σύσταση της ή αναστέλλει τις εργασίες της για ένα ολόκληρο έτος;
  • ο αριθμός των μελών μειώνεται κάτω από επτά στην περίπτωση δημόσιας εταιρείας και είτε δηλώνει αδυναμία να αυξήσει τον αριθμό των μελών της ή αδυνατεί να τον αυξήσει μέσα στην προθεσμία του δικαστηρίου;
  • η εταιρεία είναι ανίκανη να πληρώσει τα χρέη της;
  • το Δικαστήριο έχει τη γνώμη ότι είναι δίκαιο και σύμφωνο με το δίκαιο της επιείκειας να διαλυθεί η εταιρεία.

Αντίγραφο του διατάγµατος εκκαθάρισης παραδίδεται εντός τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοσή του στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον σχετικό οδηγό της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας, ο Έφορος Εταιρειών δημοσιεύει τη διαγραφή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top