ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επαναφορά Εταιρείας

Επαναφορά Εταιρείας μέσω δικαστηρίου

Εταιρεία η οποία έχει διαγραφεί από το μητρώο εταιρειών είτε εκούσια είτε ακούσια μπορεί να επαναφερθεί και να θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει ωσάν να μην είχε διαγραφεί.

Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος (π.χ. μέλος της εταιρείας, οποιοσδήποτε πιστωτής της ή οποιοσδήποτε έχει υποστεί ζημιά από τις πράξεις της εταιρείας πριν τη διαγραφή της) μπορεί με αίτηση στο δικαστήριο να ζητήσει την επαναφορά της εταιρείας. Η αίτηση αυτή μπορεί να γίνει εντός περιόδου είκοσι (20) χρόνων από την ημέρομηνία διαγραφής της εταιρείας.

Το δικαστήριο, εάν ικανοποιηθεί ότι η εταιρεία κατά το χρόνο της διαγραφής της διεξήγαγε εργασία ή ήταν σε λειτουργία, ή διαφορετικά ότι είναι δίκαιο η εταιρεία να αποκατασταθεί στο μητρώο, εκδίδει διάταγμα επαναφοράς της εταιρείας στο μητρώο. 

Το Δικαστήριο δύναται με το εν λόγω διάταγμα, μεταξύ άλλων, να διατάξει την παράδοση εγγράφων της εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών για την επικαιροποίηση του μητρώου της και την καταβολή των οφειλόμενων τελών της εταιρείας προς τον Έφορο.

Επίσημο αντίγραφο του διατάγματος παραδίδεται από το ενδιαφερόμενο μέρος στον Έφορο Εταιρειών για εγγραφή, διά χειρός/ ταχυδρομείου, καταβάλλοντας το τέλος των εκατόν εξήντα ευρώ (€160). Σε περίπτωση που είναι επιθυμητή η επίσπευση της διαδικασίας τότε θα πρέπει να καταβληθεί το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20). Τα πιο πάνω τέλη μπορούν να καταβληθούν τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην επαναφορά της εταιρείας,  στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών, καθώς και στην δημοσίευση της επαναφοράς της στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με την επαναφορά του ονόματός της στο μητρώο η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθούσε να υπάρχει ωσάν το όνομά της να μην διαγράφηκε από το μητρώο.

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί να εξασφαλίσει πιστοποιημένα αντίγραφα, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων εταιρείας.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top