ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) και ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) είναι νομικά πρόσωπα που δύνανται να συσταθούν σε κράτος μέλος. Ανάλογα με τις επιδιώξεις σας, μπορείτε να προβείτε στη δημιουργία μιας SE ή ενός ΕΟΟΣ, επιλέγοντας ανάμεσα από διαφορετικούς τρόπους σύστασης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδρυτικές προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγονται αυτής.

Ο κύκλος ζωής μιας SE και ενός ΕΟΟΣ αποτελείται από την έναρξη, τη λειτουργία, και τον τερματισμό. Συμβουλευτείτε τον βήμα προς βήμα οδηγό αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε στάδιο, για να διασφαλίσετε την πλήρη επικαιροποίηση του Μητρώου Ευρωπαΐκών Εταιρειών/ΕΟΟΣ καθώς και τη συμμόρφωση ως προς τις υποχρεώσεις τους στον Έφορο Εταιρειών.

Αξιοποιείστε τη διαθέσιμη ηλεκτρονική υπηρεσία αναφορικά με την κατοχύρωση ονόματος ευρωπαϊκής εταιρείας ή ευρωπαϊκού ομίλου οικονομικού σκοπού, για γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση εργασιών.

Χρησιμοποιείστε τις γρήγορες συνδέσεις για απευθείας πρόσβαση σε δημοφιλείς εργασίες όπως: εγγραφή ευρωπαϊκών εταιρειών, επικαιροποίηση μητρώου SE, υποβολή ετήσιας έκθεσης SE, σύσταση ΕΟΟΣ, επικαιροποίηση μητρώου ΕΟΟΣ και η εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων.

Εδώ θα βρείτε διάφορες πηγές πληροφοριών όπως έντυπα και τέλη, σχετική νομοθεσία, ηλεκτρονική εφημερίδα, στατιστικές, χρήσιμες συμβουλές και σημειώσεις, που θα σας διευκολύνουν στη διαχείριση της SE ή του ΕΟΟΣ σας.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top