ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) και ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) είναι νομικά πρόσωπα που δύναται να συσταθούν σε κράτος μέλος. Ανάλογα με τους στόχους σας, μπορείτε να προβείτε στη δημιουργία μίας δημιουργία μιας SE ή ενός ΕΟΟΣ, επιλέγοντας από διαφορετικούς τρόπου σύστασης και να μάθετε τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για μια τέτοια δημιουργία και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που συνεπάγονται.

Ο κύκλος ζωής μιας SE και ενός ΕΟΟΣ αποτελείται από την έναρξη, τη λειτουργία, και τον τερματισμό. Παρατίθεται βήμα προς βήμα οδηγός αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε στάδιο για την πλήρη επικαιροποίηση του Μητρώου Ευρωπαϊκών Εταιρειών/ΕΟΟΣ και τη διασφάλιση της εταιρικής συμμόρφωσης της SE και του ΕΟΟΣ ως προς τις υποχρεώσεις τους στον Έφορο Εταιρειών.

Αξιοποιείστε τη διαθέσιμη ηλεκτρονική υπηρεσία αναφορικά με την κατοχύρωση ονόματος ευρωπαϊκής εταιρείας ή ευρωπαϊκός ομίλου οικονομικού σκοπού για γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση εργασιών.

Εδώ μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση σε δημοφιλής εργασίες όπως είναι η εγγραφή ευρωπαϊκών εταιρειών, η επικαιροποίηση τoυ μητρώου της SE, η υποβολή ετήσιας έκθεσης της SE, η σύσταση του ΕΟΟΣ, η επικαιροποίηση του μητρρώου του, καθώς και η εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων.

Εδώ θα βρείτε διάφορες πηγές πληροφοριών όπως έντυπα και τέλη, σχετική νομοθεσία, ηλεκτρονική εφημερίδα, στατιστικές, χρήσιμες συμβουλές και σημειώσεις, που θα σας διευκολύνουν στη διαχείριση της SE ή του ΕΟΟΣ σας.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top