ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις ΕΟΟΣ icon

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις ΕΟΟΣ

Αξιωματούχοι

Αξιωματούχος του Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) περιλαμβάνει πρόσωπο που έχει διοριστεί ως διευθυντής, εξουσιοδοτημένο από διευθυντή πρόσωπο, το οποίο ανέλαβε γραπτώς την εκτέλεση της παρεχόμενης εξουσίας ή άλλο πρόσωπο του οποίου η θέση και τα καθήκοντα προβλέπονται ρητά από τη σύμβαση ΕΟΟΣ.

Η διεύθυνση του ΕΟΟΣ με έδρα στην Κυπριακή Δημοκρατία δύναται να ασκείται από:

  • ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, που διορίζονται ως διευθυντές με τη σύμβαση σύστασης ή με απόφαση των μελών του ∙
  • νομικό πρόσωπο νοουμένου ότι ορίζει τουλάχιστον ένα (1) φυσικό πρόσωπο να το εκπροσωπεί.

Οι προϋποθέσεις διορισμού και ανάκλησης, καθώς και οι εξουσίες τους ορίζονται στη σύμβαση σύστασης ή με ομόφωνη απόφαση των μελών του ΕΟΟΣ.

Κάθε διευθυντής που ενεργεί επ' ονόματι του ΕΟΟΣ, δεσμεύει τον ΕΟΟΣ έναντι των τρίτων.

Σημειώνεται ότι οι αξιωματούχοι του ΕΟΟΣ πρέπει να είναι δεκαοκτώ (18) ετών και άνω.

Τα στοιχεία αναφορικά με τους πρώτους αξιωματούχους του ΕΟΟΣ κοινοποιούνται στον Έφορο Εταιρειών ταυτόχρονα με την εγγραφή του με την συμπλήρωση και καταχώριση του εντύπου ΕΟΟΣ3.

Μεταγενέστερα της σύστασης του ΕΟΟΣ με έδρα στην Κυπριακή Δημοκρατία, διορισμός αξιωματούχου και αλλαγή στα στοιχεία του κοινοποιείται στον Έφορο Εταιρειών με την συμπλήρωση και καταχώριση του εντύπου ΕΟΟΣ3. Ο τερματισμός αξιωματούχου / εκπροσώπου αξιωματούχου ΕΟΟΣ κοινοποιείται στον Έφορο Εταιρειών με την συμπλήρωση και καταχώριση του εντύπου ΕΟΟΣ6.

Παράλληλα, στην περίπτωση ΕΟΟΣ με έδρα εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, διορισμός αξιωματούχου, αλλαγή στα στοιχεία του, και τερματισμός του κοινοποιείται στον Έφορο Εταιρειών με την συμπλήρωση και καταχώριση του εντύπου ΕΟΟΣ4.

go to top