ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις ΕΟΟΣ icon

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις ΕΟΟΣ

Λογιστικά Βιβλία

Κάθε ΕΟΟΣ έχει καθήκον να τηρεί βιβλία λογαριασμών, σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές αρχές τα οποία ελέγχονται σύμφωνα με αποδεκτές ελεγκτικές αρχές από πρόσωπο που έχει άδεια να διοριστεί ελεγκτής εταιρείας, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο.

Τα βιβλία αυτά πρέπει να επεξηγούν ορθά και με ακρίβεια όλες τις συναλλαγές του ΕΟΟΣ και να επιτρέπουν τον καθορισμό της οικονομικής κατάστασης των εργασιών του σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Τα εν λόγω βιβλία πρέπει να περιλαμβάνουν ημερήσιες καταχωρίσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

  • επαρκείς λεπτομέρειες όλων των χρηματικών ποσών που λαμβάνονται και πληρώνονται,
  • λογαριασμούς όλων των αγαθών που πωλήθηκαν,
  • επαρκής περιγραφή όλων των αγαθών που πωλήθηκαν και αγοράστηκαν,
  • λεπτομέρειες του προμηθευτή ή αγοραστή των αγαθών, και εκθέσεις ετήσιων απογραφών.
go to top