ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις ΕΟΟΣ icon

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις ΕΟΟΣ

Σκοποί

Ο σκοπός ενός ΕΟΟΣ οφείλει να είναι η διευκόλυνση ή ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας των μελών του, καθώς και η βελτίωση ή η αύξηση των κερδών τους από τη δραστηριότητα αυτή.

Η δραστηριότητά του ΕΟΟΣ πρέπει να συνδέεται με την οικονομική δραστηριότητα των μελών του και να έχει μόνο επικουρικό χαρακτήρα σε σχέση με αυτή. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται στον όμιλο:

  • να διευθύνει ή να ελέγχει τις δραστηριότητες των μελών του ή άλλης επιχείρησης, ιδιαίτερα αναφορικά στα θέματα προσωπικού, χρηματοδότησης, και επενδύσεων ∙
  • να απασχολεί περισσότερους από πεντακόσιους (500) μισθωτούς ∙
  • να χρησιμοποιείται από μία εταιρεία για τη χορήγηση δανείων σε διοικητικό στέλεχος εταιρείας ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο συνδεδεμένο με αυτό ∙
  • να χρησιμοποιείται για μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου μεταξύ εταιρείας και διοικητικού στελέχους, ή οποιουδήποτε προσώπου συνδεδεμένου με αυτό.

Περαιτέρω, οι περιορισμοί στους σκοπούς μιας εταιρείας στην Κυπριακή Δημοκρατία εφαρμόζονται αντίστοιχα και στην περίπτωση εγγραφής ευρωπαϊκού ομίλου οικονομικού σκοπού (ΕΟΟΣ). Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα Σκοποί Εταιρείας.

go to top