ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Τρόποι εγκαθίδρυσης Ευρωπαΐκής Εταιρείας icon

Τρόποι εγκαθίδρυσης Ευρωπαΐκής Εταιρείας

Σύσταση SE δια συγχωνεύσεως

Η SE μπορεί να συσταθεί δια συγχωνεύσεως από δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν συσταθεί και έχουν το εγγεγραμμένο γραφείο τους και την κεντρική τους διοίκηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι τουλάχιστον δύο (2) από αυτές διέπονται από το δίκαιο διαφορετικών κρατών μελών.

Η συγχώνευση μπορεί να ολοκληρωθεί με δύο τρόπους, είτε μέσω συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως, όπου η απορροφούσα εταιρεία μετατρέπεται σε SE ταυτόχρονα με τη συγχώνευση, είτε μέσω συγχωνεύσεως δια συστάσεως νέας εταιρείας, όπου η SE είναι η νέα εταιρεία.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Σύσταση SE διά συγχωνεύσεως.

go to top