ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις SE icon

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις SE

Μέλη και Μετοχικό κεφάλαιο

Η SE είναι δημόσια εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο και η ευθύνη των μελών της περιορίζεται στο ποσό του κεφαλαίου που έχει καλύψει. Η SE μπορεί να προσφέρει τις μετοχές της για αγορά προς το κοινό και να εισαχθεί στο χρηματιστήριο. Ο αριθμός μελών της θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εφτά (7) εκτός στην περίπτωση που μια υπάρχουσα SE συστήσει θυγατρική SE στην οποία είναι ο μόνος μέτοχος.

Το ιδρυτικό έγγραφο της SE πρέπει να αναφέρει το ποσό του ονομαστικού κεφαλαίου με το οποίο η SE προτίθεται να εγγραφεί. Το ονομαστικό κεφάλαιο μπορεί να αποτελείται από εκδομένο και μη εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο. Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο αντιστοιχεί στο ποσό του ονομαστικού κεφαλαίου που η εταιρεία έχει εκδώσει στους μετόχους ενώ το μη εκδομένο αντιστοιχεί στο ποσό του ονομαστικού κεφαλαίου που δεν έχει ακόμα εκδοθεί.

Tο συνολικό καλυφθέν κεφάλαιο μιας υπό σύσταση SE, το οποίο προσφέρθηκε για εγγραφή, ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (€120.000).

Τα στοιχεία του μετοχικού κεφαλαίου και οι πρώτοι μέτοχοι εταιρείας, ανάλογα με τον τρόπο σύστασής της SE, κοινοποιούνται στον Έφορο Εταιρειών με τα έντυπα ΕΔ1ΕΔ2ΕΔ3ΕΔ4 ή ΕΔ5. Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφθείτε την σελίδα Επικαιροποίηση μετοχικού κεφαλαίου & μελών.

go to top