ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις SE icon

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις SE

Σκοποί

Οι σκοποί της υπό σύσταση SE υποδηλώνουν τη φύση εργασίας με την οποία προτίθεται να δραστηριοποιηθεί νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στην περίπτωση σύστασης SE στην Κυπριακή Δημοκρατία οι περιορισμοί στους σκοπούς εφαρμόζονται αντίστοιχα όπως τις ημεδαπές δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική σελίδα:

go to top