ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Τι είναι ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού;  icon

Τι είναι ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού;

Ο Eυρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) είναι όμιλος που συνιστάται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.2137/85 και τον περί Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) (Εφαρμοστικές Διατάξεις) Νόμο του 2012 (161(Ι)/2012).

Ο ΕΟΟΣ αποτελείται από νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν συσταθεί με βάση τη νομοθεσία κράτους μέλους και έχουν την έδρα τους εντός της ΕΕ και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ.

Σκοπός ενός ΕΟΟΣ είναι η διευκόλυνση ή ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας των μελών του, καθώς και η βελτίωση ή η αύξηση των κερδών από τη δραστηριότητα αυτή και όχι η πραγματοποίηση δικών του κερδών.

Ένας ΕΟΟΣ μπορεί είτε να συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία είτε να εγκατασταθεί με μεταφορά έδρας από άλλο κράτος μέλος, ενώ μπορεί επίσης και να εγκαθιδρύσει κατάστημα ΕΟΟΣ στην Κύπρο.

Για πληρέστερη ενημέρωση ανατρέξτε στις συναφείς υποχρεώσεις.

go to top