ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Τι είναι η Ευρωπαΐκή Εταιρεία; icon

Τι είναι η Ευρωπαΐκή Εταιρεία;

Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) είναι ένα νομικό πρόσωπο που δημιουργείται με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας (SE).

Το βασικότερο πλεονέκτημα που παρέχει η σύσταση μιας SE είναι ότι διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα σε πέραν της μιας χώρας της ΕΕ μέσω:

  • απλούστερου τρόπου άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε περισσότερα από ένα κράτος μέλος χωρίς να πρέπει να συστήσετε δίκτυο θυγατρικών εταιρειών σε έκαστο κράτος,
  • ευκολία διακίνησης στην ενιαία αγορά μέσω τη μεταφοράς της καταστατικής έδρας σε άλλο κράτος μέλος χωρίς τη διάλυση της,
  • ευκολία απασχόλησης προσωπικού από πέραν του ενός κράτους μέλους στη διαχείριση της επιχείρησης.

Όπως μια Κυπριακή εταιρεία, έχει ανεξάρτητη νομική οντότητα, είναι δηλαδή, ξεχωριστό πρόσωπο από τα άτομα που την ιδρύουν ή τη διευθύνουν. Έτσι τα μέλη της SE δεν είναι προσωπικά υπεύθυνα για τα χρέη ή τις άλλες υποχρεώσεις της SE και δεν μπορούν να εναχθούν από τους πιστωτές της εταιρείας.

Μια SE μπορεί να έχει δύο (2) εναλλακτικές μορφές και να εγκατασταθεί με 5 διαφορετικούς τρόπους

Για πληρέστερη ενημέρωση ανατρέξτε στις συναφείς υποχρεώσεις μίας SE.

go to top