ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μετατροπή δημόσιας εταιρείας σε ευρωπαΐκή εταιρεία

Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο και έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της και την κεντρική της διοίκηση εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορεί να μετατραπεί σε ευρωπαϊκή εταιρεία (SE), νοουμένου ότι έχει θυγατρική εταιρεία υπαγόμενη στο δίκαιο άλλου κράτους μέλους για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τον οδηγό για να μετατρέψετε δημόσια εταιρεία σε ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top