ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Σύσταση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού

Νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν συσταθεί και διατηρούν εγγεγραμμένο γραφείο ή έδρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ μπορούν να προωθήσουν τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ), νοουμένου ότι δύο (2) τουλάχιστον μέλη του έχουν τη κεντρική τους διοίκηση (σε περίπτωση νομικού προσώπου) ή ασκούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) σε διαφορετικά κράτη μέλη.

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τον οδηγό για να συστήσετε ευρωπαϊκό όμιλο οικονομικού σκοπού στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top