ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Σύσταση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού

Πιστοποιητικό Σύστασης

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας και του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 για την εγγραφή του ΕΟΟΣ, έχουν τηρηθεί θα εγγράψει τον ΕΟΟΣ, θα δημοσιεύσει την εγγραφή του στην Επίσημη Εφημερίδα, θα εκδώσει το πιστοποιητικό σύστασής του, και θα ενημερώσει σχετικά την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έκδοση του πιστοποιητικού σύστασης σηματοδοτεί την έναρξη της νομικής ύπαρξης του ΕΟΟΣ και αποτελεί αναμφισβήτητη μαρτυρία ότι όλες οι απαιτήσεις της νομοθεσίας που αφορούν στην εγγραφή καθώς και τα σχετικά θέματα που προηγούνται της εγγραφής έχουν τηρηθεί. Ο αριθμός εγγραφής του ΕΟΟΣ αναφέρεται στο πιστοποιητικό εγγραφής.

Το πιστοποιητικό σύστασης μπορεί να παραληφθεί από τη θυρίδα του Τμήματος ή διά ταχυδρομείου.


Πιστοποιημένα Αντίγραφα

Προαιρετικά, με την καταβολή του ποσού των εκατό είκοσι (€120) προσκομίζοντας αντίγραφο της σύμβασης σύστασης, ή σε αντίθετη περίπτωση, εκατόν τριάντα ευρώ (€130) και το τέλος των εκατό (€100) σε περίπτωση επίσπευσης, εκδίδονται τα ακόλουθα Πιστοποιητικά/Πιστοποιημένα αντίγραφα του ΕΟΟΣ:

  • Πιστοποιητικό Μελών ·
  • Πιστοποιητικό Διευθυντών ·
  • Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Έδρας ·
  • Πιστοποιημένο αντίγραφο της Σύμβασης Σύστασης ·
  • Πιστοποιημένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συστάσεως.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top