ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Σύσταση Θυγατρικής Ευρωπαΐκής Εταιρείας

Εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία έχουν συσταθεί και διατηρούν το εγγεγραμμένο γραφείο τους και την κεντρική τους διοίκηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να προωθήσουν τη σύσταση θυγατρικής SE, καλύπτοντας το κεφάλαιο των μετοχών της, νοουμένου ότι τουλάχιστον δύο (2) από αυτές:

  • διέπονται από το δίκαιο διαφορετικών κρατών μελών, ή
  • έχουν θυγατρική εταιρεία υπαγόμενη στο δίκαιο άλλου κράτους μέλους ή υποκατάστημα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος για τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Παράλληλα, μία υπάρχουσα SE μπορεί να συστήσει θυγατρική SE στην οποία να είναι ο μόνος μέτοχος.

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τον οδηγό για να συστήσετε θυγατρική ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top