ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Σύσταση Μητρικής Ευρωπαΐκής Εταιρείας

Δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν συσταθεί και διατηρούν το εγγεγραμμένο γραφείο τους και την κεντρική τους διοίκηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να προωθήσουν τη σύσταση μητρικής ευρωπαϊκής εταιρείας (SE), νοουμένου ότι τουλάχιστον δύο (2) από αυτές:

  • διέπονται από το δίκαιο διαφορετικών κρατών μελών, ή
  • έχουν θυγατρική εταιρεία υπαγόμενη στο δίκαιο άλλου κράτους μέλους ή υποκατάστημα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος για τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τον οδηγό για να συστήσετε μητρική ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top