ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μεταφορά έδρας Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού

Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) με έδρα σε άλλο κράτος μέλος δύναται να μεταφέρει την έδρα του στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ως εκ τούτου, ένας ΕΟΟΣ δύναται να μεταφέρει τις δραστηριότητές του στην Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς να διαλυθεί.

Όταν η μεταφορά αυτή δεν συνεπάγεται μεταβολή του εφαρμοστέου δικαίου, η απόφαση για τη μεταφορά λαμβάνεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στη σύμβαση του ΕΟΟΣ. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να συντάσσεται σχέδιο μεταφοράς και να δημοσιεύεται. Σε αυτή την περίπτωση, η απόφαση για τη μεταφορά λαμβάνεται με ομοφωνία των μελών μετά από τουλάχιστον δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του εν λόγω σχεδίου μεταφοράς.

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τον οδηγό για να μεταφέρετε την έδρα ενός ΕΟΟΣ στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top