ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Εξασφάλιση Πιστοποιημένων Αντιγράφων/ Πιστοποιητικών ΕΟΟΣ

Μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση πιστοποιημένου αντιγράφου καθώς και πιστοποιητικού ενός ΕΟΟΣ από τον Έφορο Εταιρειών. Νοείται ότι το πιστοποιημένο αντίγραφο / πιστοποιητικό θα αντικατοπτρίζει την εικόνα του ομίλου με βάση τα όσα έχουν κοινοποιηθεί στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών μέχρι την ημερομηνία έκδοσής του.

Συγκεκριμένα, ο Έφορος Εταιρειών εκδίδει τα ακόλουθα:

  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συστάσεως·
  • Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Έδρας·
  • Πιστοποιητικό Αξιωματούχων·
  • Πιστοποιητικό Μελών·
  • Πιστοποιημένο αντίγραφο της Σύμβασης Σύστασης· και
  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Εντύπων.

Καταχώριση αιτήματος έκδοσης πιστοποιημένων αντιγραφών/ πιστοποιητικών

Μπορείτε να υποβάλετε επιστολή για έκδοση πιστοποιημένων αντιγραφών ΕΟΟΣ διά χειρός/ταχυδρομείου συνοδευόμενο από:

  • το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) ανά πιστοποιημένο αντίγραφο/ πιστοποιητικό,
  • το τέλος των σαράντα ευρώ (€40) ή πενήντα ευρώ (€50) στην περίπτωση πιστοποιημένου αντιγράφου σύμβασης σύστασης που προσκομίζεται ή δεν προσκομίζεται αντίστοιχα, και
  • το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) ανά πιστοποιημένο αντίγραφο/ πιστοποιητικό σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Τα πιο πάνω τέλη μπορούν να καταβληθούν τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Τα πιστοποιημένα αντίγραφα/ πιστοποιητικά μπορούν να παραληφθούν από τη θυρίδα του Τμήματος, από τη Μονοθυριδική Πρόσβαση ή μέσω ταχυδρομείου.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top