ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Καταχώριση Ετήσιων Εκθέσεων και Οικονομικών Καταστάσεων

Τι περιλαμβάνει η ετήσια έκθεση

Κάθε εταιρεία καταρτίζει μία φορά ανά ημερολογιακό έτος ετήσια έκθεση που αποτυπώνει τη συνοπτική εικόνα της εταιρείας κατά την ημερομηνία σύνταξής της αναφορικά με:

  • τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας ∙
  • τη διεύθυνση του τόπου φύλαξης μητρώων ∙
  • τους αξιωματούχους ∙
  • το μετοχικό κεφάλαιο (σε περίπτωση εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο) ∙
  • το μητρώο μελών.

H ετήσια έκθεση συνοδεύεται από τις οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στο προηγούμενο οικονομικό έτος (π.χ. η ετήσια έκθεση εταιρείας με ημερομηνία σύνταξης εντός του 2017 θα συνοδεύεται από τις οικονομικές καταστάσεις του 2016), πιστοποιημένες από διοικητικό σύμβουλο και γραμματέα και το ανάλογο τέλος.

Εξαιρεση από την υποβολή της ετήσιας έκθεσης

Σημειώνεται ότι εταιρεία που είχε εγγραφεί πριν από τις 14 Αυγούστου 1974 και είχε την έδρα της ή τον τόπο διεξαγωγής των εργασιών της ή ολόκληρη την περιουσία της σε κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιοχή και δεν δραστηριοποιείται πλέον και/ή δεν διαθέτει οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο παρά μόνο τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στις μη ελεγχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας, δεν υποχρεούται να υποβάλλει ετήσια έκθεση. Προς τον σκοπό αυτό, υποβάλλεται διά χειρός/ ταχυδρομείου το έντυπο ΗΕ67.

 

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top