ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μια ευρωπαϊκή εταιρεία, μπορεί να παύσει τις εργασίες της στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε μέσω της μεταφοράς του εγγεγραμμένου γραφείου της εκτός της Δημοκρατίας, είτε με μετατροπή σε δημόσια εταιρεία, είτε διά εκούσιας διαγραφής, είτε λόγω διαγραφής της από τον Έφορο Εταιρειών λόγω μη συμμόρφωσης της ως προς τις υποχρεώσεις της, είτε μέσω εκκαθάρισης. Ακολούθως, μία ευρωπαϊκή εταιρεία μπορεί να επαναφερθεί στο μητρώο Εταιρειών.

Παράλληλα, ένας ΕΟΟΣ δύναται να τερματίσει τη λειτουργία του στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε μέσω της μεταφοράς έδρας σε άλλο κράτος μέλος, είτε μέσω εκκαθάρισης.

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τον οδηγό για να προβείτε στην εκούσια διαγραφή της ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) ως στην περίπτωση των ημεδαπών εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η η υποβολή αίτησης μπορεί να γίνει μόνο διά χειρός/ταχυδρομείου, η διαγραφή της δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και το μητρώο των SE δεν είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά:

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τον οδηγό για να μετατρέψετε την ευρωπαϊκή σας εταιρεία σε δημόσια εταιρεία στην Κυπριακή Δημοκρατία:

Μία ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) δύναται να εκκαθαριστεί μέσω των ακόλουθων τρόπων:

Ακολουθήστε τον οδηγό για να προβείτε στην επαναφορά ευρωπαϊκής εταιρείας, ως στην περίπτωση των ημεδαπών εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαναφορά ευρωπαϊκής εταιρείας δημοσιεύεται και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τον οδηγό για να μεταφέρετε την έδρα Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) σε άλλο κράτος μέλος.

Ένας Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) δύναται να εκκαθαριστεί μέσω των ακόλουθων τρόπων:

go to top