ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Ακούσια Διαγραφή Ευρωπαΐκής Εταιρείας

Ακούσια Διαγραφή Ευρωπαϊκής Εταιρείας

Ο Έφορος Εταιρειών δύναται να διαγράψει SE από το μητρώο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Στην περίπτωση που μία SE βρίσκεται στη διαδικασία της τρίμηνης ειδοποίησης για διαγραφή από το μητρώο, κάθε ενδιαφερόμενο μέρος (π.χ. πιστωτής) μπορεί να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών ένσταση στη διαγραφή της.

Με τη διαγραφή από το μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, η SE διαλύεται. Αν SE ή οποιοδήποτε μέλος ή πιστωτής αισθάνεται δυσαρεστημένος από τη διαγραφή μίας SE μπορεί, με αίτηση στο Δικαστήριο, να ζητήσει την επαναφορά της μέχρι και 20 χρόνια από την ημερομηνία διαγραφής της SE αυτής.

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στις σχετικές διαδικασίες που αναφέρονται πιο πάνω, ως και στην περίπτωση των ημεδαπών εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση των SE:

  • η διαγραφή της δημοσιεύεται και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),
  • στο παρόν στάδιο το μητρώο των SE δεν είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top