ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Ακούσια Διαγραφή Ευρωπαΐκής Εταιρείας

Διαγραφή μη ενεργούς εταιρείας

Όταν ο Έφορος Εταιρειών έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι εταιρεία δεν διεξάγει εργασία ή δεν λειτουργεί, της αποστέλλει επιστολή στο εγγεγραμμένο γραφείο της ταχυδρομικώς.

Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν ανταποκριθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία αποστολής της επιστολής, ο Έφορος εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών αποστέλλει στην εταιρεία δεύτερη επιστολή με την οποία δίνεται περαιτέρω προθεσμία ενός (1) μηνός για να απαντήσει.

Εάν η εταιρεία δεν απαντήσει εντός της καθορισμένης προθεσμίας που δίνεται στη δεύτερη επιστολή τού Εφόρου Εταιρειών, ο Έφορος προβαίνει σε δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα ειδοποίησης ότι μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης η εταιρεία θα διαγραφεί από το μητρώο εταιρειών.

Μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης, εκτός εάν υποβληθεί ένσταση στη διαγραφή της, η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο και η διαγραφή της δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα, ενώ παράλληλα επικαιροποιείται το ηλεκτρονικό μητρώο της στον Έφορο Εταιρειών.

 

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top