ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Ακούσια Διαγραφή Ευρωπαΐκής Εταιρείας

Διαγραφή λόγω παράληψης καταχώρισης οποιουδήποτε εγγράφου

Εάν εταιρεία παραλείψει να καταχωρίσει στον Έφορο Εταιρειών οποιοδήποτε έγγραφο που απαιτείται από τον περί Εταιρειών Νόμο, ο Έφορος αποστέλλει επιστολή προς την εταιρεία με την οποία ζητά την καταχώριση του οφειλόμενου εγγράφου .

Σε περίπτωση που η εταιρεία παραλείψει να συμμορφωθεί με το αίτημα τού Εφόρου Εταιρειών εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της επιστολής, ο Έφορος δημοσιεύει το όνομα της εταιρείας στην Επίσημη Εφημερίδα με σκοπό τη διαγραφή της.

Στη συνέχεια, η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο και επικαιροποιείται το ηλεκτρονικό μητρώο της στον Έφορο Εταιρειών.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top