ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Εκκαθάριση Ευρωπαΐκής Εταιρείας

Εκκαθάριση SE μέσω δικαστηρίου

Μία SE δύναται να εκκαθαριστεί μέσω δικαστηρίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • η SE έχει αποφασίσει με ειδικό ψήφισμα όπως η SE εκκαθαριστεί από το Δικαστήριο·
  • γίνεται παράλειψη της παράδοσης στον Έφορο Εταιρειών της θέσμιας έκθεσης ή της σύγκλησης θέσμιας συνέλευσης·
  • η SE δεν αρχίζει τις εργασίες της μέσα σε ένα έτος από τη σύσταση της ή αναστέλλει τις εργασίες της για ένα ολόκληρο έτος·
  • ο αριθμός των μελών μειώνεται κάτω από επτά και είτε δηλώνει αδυναμία να αυξήσει τον αριθμό των μελών της ή αδυνατεί να τον αυξήσει μέσα στην προθεσμία του δικαστηρίου·
  • η SE είναι ανίκανη να πληρώσει τα χρέη της·
  • το Δικαστήριο έχει τη γνώμη ότι είναι δίκαιο και σύμφωνο με το δίκαιο της επιείκειας να διαλυθεί η SE·
  • όταν πλέον δεν τηρείται η υποχρέωση να βρίσκεται και η κεντρική διοίκηση της SE στην Κύπρο.

Αντίγραφο του διατάγµατος εκκαθάρισης παραδίδεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έκδοσή του στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον σχετικό οδηγό της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκούσιας εκκαθάρισης SE, ο Έφορος Εταιρειών δημοσιεύει τη διαγραφή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και κοινοποιεί τη διαγραφή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top