ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Εκκαθάριση Ευρωπαΐκής Εταιρείας

Εκούσια εκκαθάριση εταιρείας

Μία εταιρεία μπορεί να προβεί σε εκούσια εκκαθάριση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • όταν έχει εκπνεύσει η περίοδος διάρκειας, αν υπάρχει βάσει του καταστατικού, ή όταν έχει επέλθει το γεγονός για το οποίο προνοείται  όπως η εταιρεία διαλυθεί, αν υπάρχει βάσει του καταστατικού, και η εταιρεία σε γενική συνέλευση εγκρίνει ψήφισμα με το οποίο ζητείται η εκούσια εκκαθάριση της εταιρείας,
  • όταν η εταιρεία ψηφίζει με ειδικό ψήφισμα την εκούσια εκκαθάρισης της,
  • όταν η εταιρεία ψηφίζει με έκτακτο ψήφισμα ότι δεν δύναται, εξαιτίας των υποχρεώσεών της να συνεχίσει τις εργασίες της, και ότι είναι συμβουλεύσιμο να εκκαθαριστεί.

Η εκούσια εκκαθάριση θεωρείται ότι αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης του σχετικού ψηφίσματος. 

Εκούσια εκκαθάριση δύναται να γίνει είτε από τα μέλη της εταιρείας είτε από τους πιστωτές της.

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στα σχετικά έντυπα καθώς και στο σχετικό εγχειρίδιο της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκούσιας εκκαθάρισης εταιρείας, ο Έφορος Εταιρειών δημοσιεύει τη διαγραφή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top