ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μετατροπή ευρωπαΐκής εταιρείας σε δημόσια εταιρεία

Διεξαγωγή γενικής συνέλευσης

Παράλληλα, το διευθυντικό ή διοικητικό όργανο της SE καταρτίζει έκθεση στην οποία επεξηγεί και αιτιολογεί τα νομικά και οικονομικά στοιχεία της μετατροπής και αναφέρει τις συνέπειες που θα έχει η μετατροπή σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης για τους μετόχους καθώς και για τους εργαζομένους.

Πριν από τη γενική συνέλευση, ένας ή περισσότεροι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες βεβαιώνουν ότι η εταιρεία διαθέτει ενεργητικό τουλάχιστον αντίστοιχο προς το κεφάλαιο.

Η γενική συνέλευση της SE εγκρίνει το σχέδιο μετατροπής και το καταστατικό της προτεινόμενης δημόσιας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του σχεδίου μετατροπής στην Επίσημη Εφημερίδα.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top