ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μετατροπή ευρωπαΐκής εταιρείας σε δημόσια εταιρεία

Καταχώριση σχεδίου μετατροπής 

Το διευθυντικό (δυαδικό σύστημα) ή διοικητικό (μονιστικό σύστημα) όργανο της SE καταρτίζει σχέδιο μετατροπής της ευρωπαϊκής εταιρείας σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης το οποίο καταχωρείται στον Έφορο Εταιρειών και δημοσιεύεται.

Μπορείτε να υποβάλλεται το έντυπο ειδοποίησης σχεδίου μετατροπής SE σε Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης της SE (έντυπο ΕΔ8(Ι)) στον Έφορο Εταιρειών, διά χειρός/ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από αντίγραφο του σχεδίου μετατροπής και καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας. Τα εν λόγω τέλη μπορούν να καταβληθούν τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Παράλληλα, το σχέδιο μετατροπής αποστέλλεται ηλεκτρονικώς στο eachilleos@drcor.meci.gov.cy.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον, ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί προβαίνει στην καταχώριση του σχεδίου μετατροπής της SE και στη σχετική δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, τίθεται σε εφαρμογή το ανασχεδιασμένο έντυπο ΕΔ8(I).

Σχετικό Υλικό

Your Europe

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top