ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μεταφορά έδρας ΕΟΟΣ εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας

Καταχώριση σχεδίου  μεταφοράς

Όταν η μεταφορά αυτή δεν συνεπάγεται μεταβολή του εφαρμοστέου δικαίου, η απόφαση για τη μεταφορά λαμβάνεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στη σύμβαση του ΕΟΟΣ. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να συντάσσεται σχέδιο μεταφοράς και να δημοσιεύεται.

Οι αξιωματούχοι καταρτίζουν σχέδιο μεταφοράς το οποίο καταχωρείται στον Έφορο Εταιρειών με το έντυπο ΕΟΟΣ4 και δημοσιεύεται.

Μπορείτε να υποβάλλεται το έντυπο ειδοποίησης εγγράφων και στοιχείων ΕΟΟΣ (έντυπο ΕΟΟΣ4), διά χειρός/ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • πρόταση για μεταφορά της Έδρας ΕΟΟΣ ∙
  • αντίγραφο του σχεδίου μεταφοράς ∙
  • απόδειξη και αντίτυπα δύο δημοσιεύσεων της ειδοποίησης πρότασης μεταφοράς έδρας σε δύο εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση του σχεδίου μεταφοράς του ΕΟΟΣ, εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη σχετική δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα και στην κοινοποίηση προς την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top