ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μεταφορά έδρας SE εκτός της Κυπριακής δημοκρατίας

Η καταστατική έδρα ευρωπαϊκής εταιρείας δύναται να μεταφερθεί από τη Κυπριακή Δημοκρατία σε άλλο Κράτος Μέλος με σκοπό να συνεχίσει να λειτουργεί υπό το καθεστώς του κράτους μέλους. Η μεταφορά δεν συνεπάγεται διάλυση της ευρωπαϊκής εταιρείας ούτε δημιουργία νέου νομικού προσώπου.

Για να προβείτε στη μεταφορά καταστατικής έδρας της ευρωπαϊκής εταιρείας εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρέπει να εξασφαλίσετε τη συγκατάθεση του Εφόρου Εταιρειών ούτως ώστε να υποβάλετε αίτηση προς την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που επιλέξατε να μεταφέρετε την καταστατική έδρα της ευρωπαϊκής σας εταιρείας και να προχωρήσετε με τη διαγραφή της από το μητρώο εταιρειών.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top