ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μεταφορά έδρας SE εκτός της Κυπριακής δημοκρατίας

Καταχώριση αίτησης ευρωπαϊκής εταιρείας για συνέχισή της εκτός της Δημοκρατίας

Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο μεταφοράς της SE εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας (έντυπο ΕΔ6), διά χειρός/ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από τα πιο κάτω έγγραφα:

  • έκθεση στην οποία εξηγούνται και αιτιολογούνται οι νομικές και οικονομικές πτυχές της μεταφοράς και εξηγούνται οι συνέπειες της για τους μετόχους, τους πιστωτές, καθώς και για τους εργαζόμενους ∙
  • αντίγραφο του ψηφίσματος της γενικής συνέλευσης που εγκρίνει τη μεταφορά της SΕ ∙
  • δήλωσης φερεγγυότητας από τα μέλη της SΕ (έντυπο ΕΔ9) συνοδευόμενο από τις καταστάσεις ενεργητικού και παθητικού της SE ∙
  • βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι η εταιρεία δεν οφείλει φόρους και δασμούς ∙
  • πιστοποιημένους και εγκεκριμένους ενδιάμεσους λογαριασμούς ∙
  • συνολικό τέλος για τα δύο πιο πάνω έντυπα των σαράντα ευρώ (€40). Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας τότε θα πρέπει να καταβάλετε το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) ανά έντυπο.

Τα πιο πάνω τέλη μπορούν να καταβληθούν τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του εντύπου ΕΔ6 και στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του εντύπου ΕΔ9 για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα ανασχεδιασμένα έντυπα ΕΔ6 και ΕΔ9

 

Εφόσον, ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί προβαίνει στην καταχώριση της μεταφοράς της SE εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας και εκδίδει το πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται ότι έχουν εκτελεσθεί οι πράξεις και οι διατυπώσεις που πρέπει να εκτελεστούν προ της μεταφοράς.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top