ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μεταφορά έδρας SE εκτός της Κυπριακής δημοκρατίας

Καταχώριση σχεδίου μεταφοράς και διεξαγωγή γενικής συνέλευσης

Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει σχέδιο μεταφοράς το οποίο καταχωρείται στον Έφορο Εταιρειών, και δημοσιεύεται σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο.

Καταχώριση σχεδίου μεταφοράς

Μπορείτε να υποβάλλεται το έντυπο προτεινόμενης μεταφοράς της SE εκτός Κύπρου (έντυπο ΕΔ6(Ι)), διά χειρός/ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από αντίγραφο του σχεδίου μεταφοράς και καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας. Τα εν λόγω τέλη μπορούν να καταβληθούν τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή. Παράλληλα, το σχέδιο μεταφοράς αποστέλλεται ηλεκτρονικώς στο eachilleos@drcor.meci.gov.cy.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του εντύπου ΕΔ6 (Ι) για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον, ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί προβαίνει στην καταχώριση του σχεδίου μεταφοράς της SE εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη σχετική δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, έχει τεθεί σε εφαρμογή τo ανασχεδιασμένo έντυπα ΕΔ6(I)

 

Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει έκθεση στην οποία εξηγούνται και αιτιολογούνται οι νομικές και οικονομικές πτυχές της μεταφοράς καθώς και οι συνέπειες της μεταφοράς για τους μετόχους, τους πιστωτές, και τους εργαζόμενους.

Οι μέτοχοι και οι πιστωτές της ευρωπαϊκής εταιρείας δικαιούνται να εξασφαλίσουν και να μελετήσουν το εν λόγω σχέδιο μεταφοράς και την έκθεση τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη γενική συνέλευση στην οποία έχουν κληθεί να λάβουν απόφαση αναφορικά με τη μεταφοράς της καταστατικής έδρας ευρωπαϊκής εταιρείας εκτός της Δημοκρατίας.

Η απόφαση μεταφοράς της καταστατικής έδρας ευρωπαϊκής εταιρείας εκτός της Δημοκρατίας λαμβάνεται, τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευση του εν λόγω σχεδίου, με πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης όχι λιγότερη των τριών τετάρτων των μελών.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top