ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Ένας συνεταιρισμός είναι η ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την διεξαγωγή από κοινού εργασιών με σκοπό το κέρδος. Ανάλογα με τους στόχους σας, μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη μορφή συνεταιρισμού για την επιχειρηματική σας δραστηριότητα και να μάθετε τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που συνεπάγονται.

Ο κύκλος ζωής ενός συνεταιρισμού αποτελείται από την έναρξη, τη λειτουργία, και τον τερματισμό του. 

Παρατίθεται βήμα προς βήμα οδηγός αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε στάδιο για την πλήρη επικαιροποίηση του Μητρώου Συνεταιρισμών και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των συνεταιρισμών ως προς τις υποχρεώσεις τους στον Έφορο Εταιρειών.

Αξιοποιείστε τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής έρευνας στο μητρώο συνεταιρισμών και της ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγράφων για γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση εργασιών.

Εδώ μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση σε δημοφιλής εργασίες όπως είναι η έρευνα, η εγγραφή συνεταιρισμών, η επικαιροποίηση των στοιχείων του συνεταιρισμού, η υποβολή ετήσιας έκθεσης καθώς και η εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων.

Εδώ θα βρείτε διάφορες πηγές πληροφοριών όπως έντυπα και τέλη, σχετική νομοθεσία, ηλεκτρονική εφημερίδα, στατιστικές, χρήσιμες συμβουλές και σημειώσεις, που θα σας διευκολύνουν στη διαχείριση του συνεταιρισμού σας.

go to top